Cung cấp và lắp đặt kho lạnh bảo quản hạt giống Hoa Ly

Cung cấp và lắp đặt kho lạnh bảo quản hạt giống Hoa Ly

IMG_4641

IMG_4649 IMG_4536 IMG_4549 IMG_4552 IMG_4565IMG_4589 IMG_4627 IMG_4628 IMG_4564IMG_4640IMG_4641